ฝ่ายจัดการ

นางรัชนี ศิวเวชช

รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์