คณะกรรมการบริหาร

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD :

  • หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014
  • หลักสูตร BBL Student Internship Program รุ่นที่ 58 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน :

  • กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด