เกี่ยวกับเรา

บริษัท ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินประเภทนิคมอุตสาหกรรม และก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปมาตรฐาน เพื่อขาย และให้เช่าในเขตโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2520


จัดตั้งขึ้นเมื่อปี

5,157 ล้านบาท


ทุนจดทะเบียน

150 +


โรงงาน / คลังสินค้า

โครงการใหม่

TFD Industrial Estate 2

จุดเด่นที่สำคัญของโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 นี้ คือถนนสายหลักที่เราขยายกว้างถึง 35 เมตร แน่นอนว่าการขนส่งภายในนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 จะมีความสะดวกมาก นอกจากนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ยังมีทางเข้าโครงการ ถึง 3 ทาง 1 ทางเข้าหลัก และทางเข้าย่อย 2 ทาง คู่ขนาน ถนนมอเตอร์เวย์

เขตอุตสาหกรรม

เขตอุตสาหกรรม

606-0-41.5

ไร่

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

142-2-56.1

ไร่

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว

84-2-08.3

ไร่

พื้นที่ว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทฯ ได้ที่นี่

ดูทั้งหมด

Gold Spot Price Widget

Exchange Rates Widget

Certificate
of Registration
ISO 14001:2015
has been registered by Intertek as conformingto the requirements of:
certificate-en