นิคมอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำแผนขยายพื้นที่โครงการเฟสที่ 2 ซึ่งมีทำเลเชื่อมต่อกับโครงการเฟสที่ 1 อีกประมาณ 2,500 ไร่โครงการเฟสที่ 1
โครงการได้ดำเนินการพัฒนาที่ดิน ปรับสภาพภูมิทัศน์ จัดทำและออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมกับจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นขออนุญาตหน่วยงานราชการ และขออนุญาตการใช้เพื่อที่การอุตสาหกรรม


โครงการเฟสที่ 2
ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้ซื้อที่ดินเปล่าในโครงการเฟสที่ 2 แล้วประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการ