หน้าแรก > โรงงาน > อาคารที่ว่าง > นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง: อยุธยา โซน2
การขนส่ง: 50 กม.จากกรุงเทพไปทางทิศเหนือ
65 กม. จากท่าเรือกรุงเทพ
35 กม. จากสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่ตั้ง: อยุธยา : 775,157
สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แหล่งพักผ่อนที่ใกล้เคียง: เมืองโบราณบางประอิน
อุตสาหกรรมหลัก: บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
IEAT Privileges and B0I Incentives in Zone 2
Hi-Tech Master Plan