หน้าแรก > โรงงาน > อาคารที่ว่าง
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
F008 30 x 54 1,800.00 2-0-83.60
F012 30 x 66 2,160.00 2-2-25.90
F016 30 x 60 1,980.00 2-1-77.60
F017 30 x 60 1,980.00 2-1-77.50
F019 30 x 54 1,800.00 2-0-84.60
F020 35 x 60 2,310.00 2-2-48.70
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
F1A 500.00 6-0-52
F1B 700.00
F1C 900.00
F2A 530.00
F2B 732.00
F2C 947.00
F3A 530.00
F3B 732.00
F3C 947.00
F4A 556.00
F4B 761.00
F4C 976.00
MB1 15 x 20 900.00 0-2-47
MB3 15 x 20 900.00 0-1-78
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
G8/20 30 x 48 1,620.00 2-3-57
F7/6-1 27.5 x 54 1,650.00 1-3-61
F7/6-2 27.5 x 54 1,650.00 2-0-78
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
4 25 x 30 786.30 1-0-04
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
5E-4/6 20 x 30 675 0-2-68
17/1 15 x 50 750 0-3-36.13
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
A039 30 x 50 2,310.00 3-2-40
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)
โรงงานหมายเลข ขนาดโรงงาน (ม.) พื้นที่รวม (ตร.ม.) Land Area (rai)